ZD Bílovec agro a.s.

se sídlem: Sokolovská 1086/11, 743 01 Bílovec, Česká republika
IČO: 29289831, DIČ: CZ29289831,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ČÚ: 2108831630/2700

E-mail: zdbilovec@zdbilovec.cz
Oznámení

Vážení obchodní partneři,

oznamujeme Vám, že dne 15.4.2013 došlo insolvenčním správcem k prodeji podniku SUGAL spol. s r.o., nyní ZD Bílovec agro a.s., jejímž novým vlastníkem se stala společnost XYIENCE a.s.

Společnost XYIENCE a.s. v současnosti vlastní 8 zemědělských podniků a hospodaří na rozloze půdy cca 10.000 ha.

Nová společnost se jmenuje ZD Bílovec agro a.s.,

IČO: 29289831,

DIČ: CZ29289831,

se sídlem: Sokolovská 1086/11, 743 01 Bílovec

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ČÚ: 2108831630/2700.

Telefonní čísla ZD Bílovec agro a.s.

Mob.
Ing. Karel Liška
ředitel společnosti
606 709 564
Ing. Jana Andreeová
evidence pozemků a sekretariát
724 239 490
Ing. Jan Vavrečka
hlavní zootechnik
725 556 946
Michal Klein
Výkrmna prasat VA
732 658 101
Radomil Böhm
hlavní mechanizátor
606 710 119
Ivan Ošťádal
agronom
606 710 121
Magda Schaumannová
Eliška Dobešová

finanční účtárna
724 935 905
Martin Kubánek
ústřední dílny
725 359 424
Marie Mošová
mzdová účetní
602 756 510

V průběhu října 2013 došlo k přestěhování administrativy do budovy společnosti ZD "SLEZAN" Klimkovice na adresu:

Lagnovská 669
742 83 Klimkovice

Touto cestou Vás žádáme o používání nových kontaktních a fakturačních údajů, uvedených výše a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

Ing. Karel Liška

ředitel společnosti
ZD Bílovec agro a.s.

 

 

 

 

Nové webové stránky připravujeme.

 
Aktualizováno: 1.7.2016